Odaberite iz palete Vašu željenu boju dekora:
Galerija proizvoda SST - TUBE BASS TRAP
Galerija proizvoda BABY TUBE BASS TRAP
SST Tube Trap ne stvara zvuk jer je zvučni zapis koji slušate uvijek isti, ali omogučava tom zvuku da se na vašem Hi-Fi sustavu reproducira realno.
Uživajte u zvuku
SubSystem Technology